Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerZnao je što će učiniti
 

Gospodine, kruše života!
Nahrani narod svoj, pruži nam utjehu i snagu svoga kruha!
Narod je tvoj bio u pustinji gladan. Pustinja nas života neprestano prati, gladni smo kruha i riječi.
Dođi i u naše pustinje, otkrij i naše čežnje, utaži i našu glad, ublaži svaku žeđ!
Sam preuzimaš brigu za svoj narod u pustinji, organiziraš sve, propituješ sve mogućnosti, a ipak sam sve znaš!
Ti znaš što ćeš učiniti!
Ti znaš da trebaš ljubiti, da trebaš pomoći, da trebaš nahraniti!
Sve znaš što te čeka, što moraš činiti!
Jer, tvoje je poslanje ljubav, tvoj je život služenje, tvoj je smisao volja Očeva, tvoja je bit naše spasenje!
Dođi, Isuse, i danas i obilno nas obdari kruhom života!
Obdari nas kruhom i neka pretekne za sve koji su gladni, za sve kojih nema na tvojim misama, a čekaju kruh, hranu da prežive.
Neka pretekne od ovoga našeg stola, a nas nahrani da možemo biti hrana drugima!
Daruj nam svoga kruha da i sami postanemo kruh koji se lomi, kruh svima onima koji trebaju svjetlo, istinu, život! Dođi, Isuse!
Neka nas snaga tvojeg kruha tako ponese da shvatimo tajnu toga kruha. Neka nas ponese želja date učinimo kraljem!
Ali, Isuse, da te učinimo kraljem svojih srdaca!
Kraljem koji će imati prolaz u dubinu našega života, koji će smjeti mijenjati naše sebične navike i učiniti nas prikladnim da drugima umnažamo kruh radosti i ljubavi, hranu mira.
Isuse, nemoj se od nas povlačiti, nemoj od nas otići. Možda još uvijek i mi želimo samo malo materijalnog kruha i mira, ali te danas iskreno molimo i za obraćenje, novu kvalitetu nesebičnog života da bi prije kruha svagdanjeg među nas došlo tvoje kraljevstvo!
Bilo ih je mnogo koji su se nasitili.
Ti, Isuse, imaš hrane dovoljno da nahraniš sve ljude svijeta!
Imaš ljubavi da ogriješ sva ljudska srca!
Velikodušan si u darivanju koje ne pozna granica!
Hvala ti, Isuse!
Neka nas tvoje zahvaljivanje Ocu nad tajnom ovog kruha otvori za ono čudo koje se i danas ostvaruje svaki puta kada blagujemo u euharistiji kruh vječnoga života!Fra Zvjezdan Linić