Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerObitelj, dar i poslanje
 

Nazaretska, Sveta Obitelj, zajednica Isusa, Marije i Josipa neuobičajena je obitelj. Zajedno je ujedinjuju i drže veze koje ne proistječu iz ljudske tjelesnosti, tj. veze krvnog srodstva, nego veze koje proizlaze iz Božjega plana spasenja. Po tome je Sveta Obitelj jedinstvena, ali je unatoč svojoj jedinstvenosti i jedincatosti poziv svakoj ljudskoj, osobito kršćanskoj obitelji da živi vlastito zvanje i poslanje. Nazaretska obitelj upućuje na svoj i na izvor svake obitelji; upućuje na otajstvo Boga koji je u sebi zajednica i zajedništvo; Boga koji je u sebi Obitelj.
Prve stranice Pisma donose opis stvaranja muškarca i žene kao vrhunca Božje stvarateljske ljubavi: I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci - svoj zemlji -i svim gmizavcima što puze po zemlji!« Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih (Post 1,26-17). Na sliku otajstva Boga koji je ljubav i darivanje stvorena je ljudska obitelj, stvoreni su muško i žensko. U kršćanskom bračnom savezu sjedinjenje zaručnika simbolizira način na koji je Bog u Kristu sjedinjen sa svojim narodom sabranim u Crkvu. Isus na postavljeno pitanje o bračnoj zajednici u budućim vremenima odgovara da će eshatološki savez biti ostvaren kao posvemašnje zajedništvo ljubavi s Bogom, zbog čega će postati izlišan simbolizam spolnosti kao takav. Baštinici života postat će poput anđela, kaže Isus (usp. Mk 12,25). Drugim riječima, bračna zajednica je privremena institucija. Makar bila temelj društva, svoje najdublje opravdanje obitelj nalazi u stvarnosti koja ju nadilazi, a to je vječno spasenje pojedinih članova obitelji. Obiteljsko zajedništvo, ili bolje reći bračna ljubav supružnika, treba omogućiti da obadvoje rastu u bogolikosti. Naime, tek u bračnom zajedništvu, kad postanu »jedno tijelo i jedna duša«, supružnici u sebi ostvaraju cjelovitu sliku Božju. Bračna ljubav im, osim toga, omogućuje da ispune Kristovu zapovijed ljubavi prema bližnjima, tako da brak i obitelj postaje put spasenja i svetosti.

Danas se obitelj nalazi u dubokoj krizi. Čini se da određene snage u suvremenom društvu imaju za cilj upravo razbijanje tradicionalne obitelji, kao zajednice muškarca i žene, utemeljene na uzajamnoj ljubavi i otvorene životu kao daru koji dolazi od Boga. Stoga treba pozivati današnje kršćanske obitelji da, promatrajući Svetu Obitelj, otkriju vlastiti izvor te vlastito zvanje i poslanje koje joj je namijenio vječni i dobri Bog

Mladen Parlov