Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerKAKAV DUH PREBIVA U TEBI?
 

Duhovno je zagađenje za čovjekovu sreću mnogo gore od zagađenja vode i zraka. Ako je ljudski duh zaražen i razjeden sebičnošću, lovom za profitom, vlastoljubljem i borbom za prestižem, tada mu je sasvim svjedno kakva budućnost čeka čovječanstvo i hoće li čovjek u bližoj ili dalekoj budućnosti uopće moći živjeti na ovomu svijetu. Sve, i voda i zrak i sva stvorenja bit će žrtvovana požudi i velikoj ludosti nekolicine pojedinaca.
Čovječji duh je najveća snaga na ovome svijetu, nevjerojatno stvaralačka ili strahovito razaralačka. Pa i u vlastitom životu sve je određeno duhom koji prebiva u tebi. Prevladava li u tebi duh pretjerane kritičnosti, duh nepodnosivosti, nezadovoljstva, duh zavisti, tvrdokornosti i samosažaljenja, tvoj će život iz dana u dan biti sve tmurniji. Učinit češ život nepodnosivim sebi samome i drugima, pretvorivši ga u komadić pakla na zemlji.
Neka te u ovim duhovnim danima ispunja duh dobrote i ljubavi, optimizam i nada, Duh Sveti, svi će smekšati tvoje tvrdokorno srce i obdariti te najljepšim plodovima: istinskom i dubokom životnom radošću kakvu ne mogu sebi nigdje na svijetu i nikada kupiti najbogatiji ljudi sa svim svojim novcem.

Phil Bosmans