Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerRASPORED MISNIH NAKANA
OD 20. DO 26. SRPNJA

PONEDJELJAK, 20.07. – U ŽUPI NEMA SVETE MISE

UTORAK, 21.07. - U 8 SATI U ŽUPNOJ CRKVI

 • IVICA PETROVIĆ, 141B

SRIJEDA, 22.07. – U 19 SATI U ŽUPNOJ CRKVI

 • BERNARDA I MIHOVIL JURETIĆ, M. SELO 9
 • MARKO KURTINI, MARICA I MATE KOVAČIĆ I MARICA ŠIMAC, OGRADICA 15
 • IVICA PETROVIĆ, PODHUM 84
 • NIKOLA, DRAGO I BERTA ĆUĆIĆ, PODHUM 325
 • RUŽA I ANDRIJA MARTINOVIĆ, KATA I MARTIN JOVIĆ, KUKULJANI 24
 • STANISLAV FRIDL, LOPAČA 10
 • ANTON ŽAGAR
 • VALENTIN TOMIĆ, LUKEŽI 34
 • ANĐELA BRNELIĆ, ALBINA I JURA RADETIĆ, LUKEŽI 30
 • DANICA, VICENCO I MILAN KLIĆ, PODKILAVAC 61

ČETVRTAK, 23.07. –  U 8 SATI U ŽUPNOJ CRKVI

 • DELIMIR, FERDINAND I URSA FIČOR, D. BORACA 50

PETAK, 24.07.  –  U 8 SATI U ŽUPNOJ CRKVI

 • ZA POKOJNE IZ OBITELJI ZORETIĆ I BRNELIĆ, STOLAC 80

SUBOTA, 25.07. – U 8 SATI U KAPELI ŽUPNOG DOMA

 • ANTON PERUŠIĆ, OKRŠAJ 6

NEDJELJA, 19.07. – ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
U 8 SATI

 • VLADIMIR, DRAGICA I IVICA MOHORIĆ, JELENJE 151/5
 • MARIJAN DRAGIČEVIĆ

U 9.15 U PODHUMU

 • MAGDA I GABOR LEDINSKI, PULIPOJE 16

U 10.30 SATIŽUPNA MISA