Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerTRAGOVI U PJESKU
 

Jedan je čovjek jedne noći sanjao kako hoda sa Gospodinom duž plaže.
Na nebu su se prikazivale scene iz njegovog života. 
U svakoj sceni je primjetio dva para otisaka stopala u pijesku:
jedan par otisaka je pripadao njemu a drugi Gospodinu.

Kad mu se pred očima prikazala druga scena njegovog života, 
osvrnuo se ponovo na one otiske stopala u pijesku.
Primjetio je kako je mnogo puta na svom životnom putu zapravo
postojao samo jedan par otisaka stopala. 
Isto tako, primjetio je kako mu se uvijek to dogadalo u najtežim i najtužnijim 
trenutcima njegovog života.

To ga je počelo mučiti pa je upitao Gospodina:
- "Gospodine, jednom si rekao da ako te odlučim pratiti da ćeš biti uz mene cijelim putem. Ali primjetio sam samo jedan par otisaka stopala u najtežem periodu svog života. Ne razumijem zašto si me ostavio onda kad sam te najviše trebao."

Gospodin odgovori:
-"Moje drago dijete, ja te volim i nikada te ne bih ostavio. Tokom tvog perioda iskušenja i patnje, kad si vidio jamo jedan par otisaka stopala, to je bilo onda kad sam te JA nosio."