Pratite nas na


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
KRŠĆANIN


 
 

Kršćanin je svjedok Kristov čitavom svojom egzistencijom i svim svojim djelovanjem, kao udo živog Krista, koji je sada s njime u životnoj povezanosti i koji sada kroz njega djeluje. To se ne smije shvatiti samo na neki nesvjesni način, bez obzira na čovjekovu svijest, razum i volju. Naprotiv Krist čovjeka veže sa sobom po svome duhu svetomu koji "napunja dušu svu". Tako čovjek, ako je zaista živo povezan s Kristom živim, osjeća neminovnu potrebu da i govori Kristove riječi, da govori o bogadstvu koje posjeduje i od kojeg živi. Vjera u živoga Krista u kršćaninu je kao jedno osebujno svjetlo koje osvjetljuje sva područja, a naročito pruža prostran i dalek vidik u neizrecive božanske perspektive: kako bi mogao čovjek šutjeti a da braći oko sebe, koja još ne postigoše uvida u ove ljepote, ne rekne tajnu o Smislu i Istini?

Tomislav Janko Šagi - Bunić