Pratite nas na


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
O, KRISTE MOJE UFANJE 


 
 

Moja nada dolazi od tebe, moja je nada u tebi,
i moja nada jesi ti!
Moja je nada u tebi,
jer iz tebe vrije život koji ostaje zauvijek.
Moja nada je tebi, 
jer će u tebi cijelo moje biće biti preobraženo.
U tebi cijela moja prošlost sa svim svojim pogreškama postaje oproštenje i otkupljenje.
U tebi svaki čas sadašnjosti 
preuzima vrijednost vječnog postojanja.
U tebi se moja budućnost izgrađuje u tajnosti
zajedno s budućnosti svijeta.
Sva moja nada jesi ti, jer ti si Spasitelj,
koji sam u cijelom svom ljudskom biću
ispunjaš božansko obećanje-jer ti si Bog.
Sve ono što želim i za čim duhom i srcem težim
ti si već ostvario u svojoj Osobi
i želiš nam sve to priopćiti.
Ne mogu se nadati drugome osim tebi, jer ti si moje Sve.
I ne želim se nadati drugome osim tebi, jer ti si Ljubav.

Jean Galot