Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


BOGOSLUŽJE VELIKOG PETKA 
Služba muke Gospodnje 

Ovim boslužjem spominjemo se Kristove muke. Prati se Krista na njegovu putu u smrt. 
Misno bogoslužje podjeljeno je na tri dijela: službu riječi, klanjanje Križu i liturgiju pričesti. Nakon prostiranja svećenika ničice, pred skroz ogoljenim oltarom i kratkog uvoda s molitvom dana, slijedi služba riječi s dva čitanja, navještajem Gospodinove muke po Ivanu, homilijom i sveopćom molitvom. Slijedi poklonstvo svetom Križu, i to kroz tri postepena otkrivanja. Zašto tri? Broj tri je broj dovršenosti kojim je izražen početak, sredina i završetak, tri je i božanski broj koji govori o trojstvu božanskih osoba, ali i o Kristovu uskrsnuću, jer je on tri dana proveo u grobu. Liturgija pričesti vrlo je jednostavna s predposvećenim darovima od predhodnog dana. Popričesna i molitva nad narodom očituje jedinstvo pashalnog otajstva smrti i uskrsnuća.

  

Kristov je križ vrelo svakoga 
blagoslova i uzrok svake milosti 

Molim za milost: da se uživim u Isusovu muku i dubo­ko je u srcu proživim!

Zaputi se Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt... A poznavaše to mjesto i Juda... Juda onda uze četu... te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem... Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvate Isusa te ga svezaše.

Na Veliki petak čitamo muku iz Evanđelja sv. Ivana. Trebamo je cijelu polagano pročitati, jer što god odabrali za meditaciju, bit će malo i neće možda biti ono pravo.
Isus je s učenicima u vrtu i tu se moli. Zna da će uskoro doći po njega. Bit će to posljednji susret a Judom. Isusu je žao njegova učenika. Kad se začula galama, on hrabro izlazi pred njih i predaje se.

Odvedoše ga najprije Ani... Za Isusom su išli Š-mun Petar i drugi učenik... Sluškinja, vratarica reče Petru: »Da nisi i ti od učenika tog čovjeka?-On odvrati: »Nisam!«

Kako je mala razdaljina od hrabrosti do kukavičluka. Koji sat prije na Posljednjoj večeri Petar k bio spreman i život svoj dati za Isusa. U vrtu ji potegnuo mač i bio je spreman boriti se. Evo ovdje, u dvorištu bivšeg velikog svećenika Ane, kukavički se odriče svog Učitelja. Pred jednom sluškinjom boji se priznati da je njegov učenik. Gospodine, molim te za sve one koji se iz straha pred progonom, odbacivanjem i izrugavanjemne priznaju se tvojim učenicima. Pomozi im da nakon takvih slabosti postanu jači, hrabriji i spremniji biti uza te onda kad to nije lako ni pogodno.

Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev... Pilat mu reče: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj...«Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. Vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu... Iziđe Isus s trnovim vijencem... Pilat im kaže: »Evo čovjeka!«... Oni nato povikaše: »Raspni ga!«

Sve se odvijalo kao po kakvu dobro složenu scenariju. U Pilata je samo u početku bilo kompliciranije. Osjetio je Pilat da je Isus zbog neke zlobe predan. Želi ga zato pustiti. No, u razgovoru s njim ništa nije mogao otkriti. Na njegovo pitanje Isus potvrđuje da je kralj, ali ne odavde, nego odnekud drugdje, odozgor. Pilat više ništa ne razumije. Sve mu je na kraju izgledalo kao ludost. Budući da sam nije bio dosljedan, zapadao je u sve veća protuslovlja. Mislio je da će bičevanjem zadovoljiti Zidove. Na žalost, time je Isusu učinio još veću nepravdu, vojnicima dao »izvrsnu« priliku da se grubo i divlje poigraju sa svojom Žrtvom, a svime time još više pobudio kod glavara svećeničkih i naroda strast za razapinjanjem. Na njegov: »Evo čovjeka!« čuo se iz svjetine strašni i potmuli povik: »Raspni, raspni!« Zatim se ruga i Isusu i Židovima: »Evo kralja vašega!«

Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. I noseći križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu...

Sve je gotovo! Osuda je izrečena. Isus je prihvatio križ i pošao prema Golgoti. Uz njega su i dvojica razbojnika. Svu će trojicu razapeti. Gospodine, ja se tako opirem svom križu i trajno se pitam: zašto me opterećuje? Zašto ga moram nositi? Daj mi u ove dane više svjetla u mojoj tami i više snage u prihvaćanju križa!

Uz križ su Isusov stajale majka njegova... Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!«! od toga časa uze je učenik k sebi.

Majka! Sve je vrijeme bila s njim. Najdublje je osjećala sve ono što je Isus proživljavao. Samo majka može osjećati koliko joj dijete trpi. Marija je to na poseban način proživljavala. Isus je daruje svome dragom učeniku i po njemu svima nama Hvala, Gospodine, što u tim zadnjim trenucima misliš na Majku, misliš na svog učenika i na mene Hvala što si je i meni dao za Majku. Tako sam siguran da nikad ne mogu ostati siroče, jer mi je ona majka!

Nakon toga... reče: »Žedan sam.«Čim Isus uze ocat reče: »Dovršeno je!«I prignuvši glavu, preda duh.

To nije kraj! Isus želi reći da je sve ispunjeno i dovršeno! Sad se može potpuno predati Ocu. Djelo je dovršeno, misija savršeno ispunjena. Pomozi mi, Gospodine, da i ja svoju misiju ispunim do kraja, da izvršavam Božje djelo do posljednjeg daha! Daj da na kraju u miru i zadovoljstvu mogu predati Ocu svoj duh!

Mirko Nikolić


Sedam zadnjih riječi

Gospodine, želim osluškivati tvoje posljednje riječi na križu. Zabilježeno ih je sedam. Progovori mi ti, Gospodine, danas u svojim vapajima s križa i daj da osjetim snagu tvoje molitve kojom si za mene na križu molio.
"Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio.''Isuse, ne mogu ni slutiti dubinu ovog vapaja. Ti koji si uvijek vršio volju Očevu morao si osjetiti bol Božje ostavljenosti. Samo grijeh može čovjeka odijeliti od Boga. U ovom času, Isuse, prepoznajem te kao Otkupitelja koji na sebe uzima sve grijehe svijeta. Svojom boli na križu otkupi nas od svakog prokletstva grijeha.
"Oče, oprostiim jer ne znaju što čine" Oprosti njima, oprosti nama. Nikad nećemo dokraja shvatiti što činimo svojim grijehom. Ti to jedini znaš. Oprosti nam, Isuse! Izmoli i za nas Očevo oproštenje. Daj da rado i često prihvatimo snagu milosrđa kojeg si nam ti zaslužio na žrtveniku križa.

Daj da iz vrela tvoga oproštenja naučimo i mi praštati svojim bližnjima.
"Još danas bit ćeš sa mnom u raju!" Divno obećanje čovjeku koji je sav svoj život potrošio za zlo. Divno obećanje na vratima smrti. Hvala ti, Isuse, za ovu jedinstvenu gestu ljubavi. Čovjeku daješ nebo, a da ga on ničim nije zaslužio. Nebo je dar tvoje ljubavi. Daj nam ponizno srce da umijemo prihvatiti vječno zajedništvo s tobom kao čisti dar, jer po svojim zaslugama ne bismo stigli daleko.
"Ženo, evo ti sina; sinko, evo ti majke!'' Hvala ti za dar tvoje Majke. Primam ga kao oporuku tvoga srca. Potrebna nam je nježna i vjerna ljubav majčinskog srca. Hvala ti što si na taj način s križa molio i za mene, mislio i na mene. Ohrabren ljubavlju presvete Majke znam da nisam sam u križevima života. U hodu za tobom osjećam prisutnost tvoje i moje Majke.
"Žedan sam!" Došao si utažiti glad i žeđ čitavoga svijeta. Žedan si bio na Jakovljevu zdencu, a ipak si želio najprije utažiti životnu žeđ Samarijanke i svih ljudi darom žive vode. Žedan si naše vjere, naše ljubavi, Sam izgaraš od želje da sve spasiš i da svima podijeliš hrane i pića, a u ovom času umireš od žeđi. Križ ostaje trajnim znakom tvoje žeđi za svakim od nas, za našom ljubavlju, Htio bih utažiti tvoju žeđ, Isuse! Reci mi kako!
"Dovršeno je!" To si samo ti mogao reći. Tvoj je život ispunjen; postigao si smisao i svrhu svoga života. Dovršio si volju Očevu. U svemu si bio poslušan do smrti na križu. U ovom groznom času, kad su mnogi u napasti da pomisle da se nasilno prekinula nit tvoga djelovanja i života, ti si dovršio svoj život, ispunio svoje djelo. Jer, to je zapravo Očevo djelo. Dovršio si djelo ljubavi i za mene!
"Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj " Hvala ti, Isuse, za mir i predanje. Posljednji je čas tvoga života. Svoj duh predaješ Ocu. U dlanove istog Oca i mi smo urezani. I nas on nosi na svojim rukama. Isuse, ne dopusti da to zaboravimo. Dobri Otac i nad nama bdije. Daj nam milost da to osjetimo i u časovima kad se bude odvijala posljednja muka rastajanja od ovoga života. Neka nas hrabri sigurnost da nas Otac čeka i da si nam ti pripravio mjesto.

Fra Zvjezdan Linić