Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerDUH KAFARNAUMA


“Bijahu zaneseni njegovim naukom.
Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci (...)
I pročulo se o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.” /Mk 1,22.28/
Čitam te riječi zapisane u Evanđelju i razmišljam...
Svijet je tržnica na kojoj se pojavljuju razni proizvodi.
Čovjeku se žele ponuditi, između ostaloga, i “učinkovita” rješenja u njegovim konkretnim životnim potrebama.
Također, izmjenjuju se učitelji, s manje ili više uspjeha, serviranim idejama kao “spasonosnima” i “upravo onima koje su čovjeku potrebne da bi bio zdraviji, ljepši, ispunjeniji i ostvareniji...”
Mnogi trče za tim ponudama i učiteljima, misleći kako su pronašli rješenja za zagonetku zvanu ŽIVOT.

Na svjetskoj tržnici ponude i potražnje i Božja je Riječ.
Koliko sam samo puta poželio da moj Grad, moja Domovina osjeti duh Kafarnauma, dok biraju na toj tržnici, kako bi svi bili upoznati s Onim koji uči, kao Onaj koji ima vlast, kako bi melodijom Njegova glasa bili zaneseni, i u Njegovom nauku, Njegovoj ponudi pronašli sebe i sve ono za čim žude... Njegov nauk je posve jednostavan.
Protkan je otkucajima božanskog srca i darovan srcu čovjeka. Njegov je nauk život. Upravo ono za čim žudi čovjek.
Tako je blizu čovjeka, a opet tako daleko. O, kad bi bar duh Kafarnauma zahvatio moj Grad i moju Domovinu! Tada bi se po našoj okolici - po cijelome svijetu - pročulo jasno svjedočanstvo o Njemu, jer bi se na našim licima vidjelo da smo nošeni Njegovim riječima života.


ŠTO TI IMAŠ S NAMA, ISUSE?

Mk 1, 21-28

Isus nailazi u nazaretskoj sinagogi na otpor. Preko usana opsjednuta čovjeka izlaze riječi oporbe. Nečisti duh se boji, opire se Isusovu dolasku u Nazaret. Osjeća se ugrožen njegovom prisutnošću. Nečisti se opire Čistome. Zli duh se boji Dobroga. To ne ide skupa. I nečisti duh u čovjeku to isto osjeća: "Sto ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš!"
Snaga Isusove riječi i danas odzvanja svijetom. Ta riječ je i danas jaka; ona je kao dvosjekli mač, ni danas ne odgovara svakome i nije dobro došla ni u koje vrijeme. I danas Isus smeta, uznemiruje ljude, pa čak i nas, svoje učenike, svoje najbliže. Njegova nas riječ ne ostavlja na miru, ne daje nam predaha. Neprestano nas ispituje, provjerava, ispravlja, obnavlja i uznemiruje. Katkada se čini da Isus zaista i nama smeta. Dolazi katkada u zgodno, ali zna se pojaviti i u nama nezgodno vrijeme. Ima situacija kada bismo možda voljeli da nas Isus ne vidi, da ga nema blizu, da nas ostavi na miru. Ima mjesta i vremena u kojima ne želimo da nas on vidi, nadzire. Katkada želimo odmor i od njega. Jer i danas on, koji je čist, ne želi da pokraj njega mi ostanemo nečisti, on, koji je dobar, ne želi da pored njega mi ostanemo zli.

Izgleda da je u ovo naše vrijeme nečisti duh opsjeo ne samo jednog čovjeka (kao ono u nazaretskoj sinagogi), nego da je preplavio cijeli svijet i podložio ga pod svoj utjecaj. Vidimo očite tragove njegova djelovanja na svemu što su ljudi učinili i u ovome krvavom ratu. Smijemo pretpostaviti da za mnoga zvjerstva čovjek sam po sebi ne bi bio sposoban. To su očiti tragovi oca laži, neprijatelja čovjekova od početka. No, još je sigurnija činjenica da je Isus s nama, da je Emanuel, što znači Bogs nama, daje snažnije prisutan od svakog drugog duha, od svake druge stvarnosti. Neka nas Isus svojim utjecajem kojim nas uvijek iznova želi sačuvati, obraniti, spasiti, neprestano uznemirava i neka ne dopusti da nama vladaju nečiste sile.
Prema tome, Isus nije došao da nas uništi, niti da nam naudi, niti da nas zaplaši, nego je došao da uništi svaku zlu silu i svakog zlog duha koji se želi nastaniti u nama. Jedino Isus može snagom svoga križa uništiti svaki korijen zlobe, grijeha i slabosti koji je još uvijek u nama ljudima. Da, Isus je došao, ali ne da nas uništi, nego da nas spasi i da nas zaštiti. Zato neka danas 12 to mjesto gdje će se očitovati snaga Isusove riječi naša euharistijska zajednica bude, da bi nas Isusova riječ očuvala od svih zlih nagnuća, od svake napasti mržnje, osvete i gorčine, od svih neprijateljskih poriva. Neka nas sačuva, da kao njegovi učenici budemo vjerni pozivu na evanđeosku ljubav i nositelji mira među ljudima. Isus je Jaganjac koji je otupio oštricu grijeha svijeta, koji je slomio silu đavla.

Tješi nas i hrabri, Gospodine Isuse, činjenica da si ti jači i veći od svakog zlog duha, od svake napasti i grijeha. Tješi nas činjenica da će konačno nečisti duh priznati poraz i napustiti svaku dušu koja se nađe u tvojoj blizini. Dovoljno je biti pokraj tebe, u tvojoj blizini, u dodiru s tobom pa da se osjetimo slobodni od tolikih opasnosti i napasti koje danas prijete svakom čovjeku.

Zato danas dođi na još snažniji način k nama da se i ove nedjelje proslaviš snagom koja se može oduprijeti svem zlu ovoga svijeta. Dođi i pohodi nas da bismo čvrsto povjerovali da će, pored svih prijetnji zla koje se nadvilo nad čovječanstvo, konačno tvoja milost trijumfirati!

Fra Zvjezdan Linić


Sin Božji u moći

Mk 1, 21-28

Kad je naš Gospodin Isus Krist počeo javno djelovati, on nije nastupao kao mnogi prije njega koji su se sami predstavljali kao imenovani proroci, a da nisu poslani od Boga. U starozavjetnoj knjizi Ponovljenog zakona, kako nam to donosi prvo čitanje, takvim prorocima  bez naloga upućena je ozbiljna opomena: "A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime, što ja ne budem zapovjedio da govori, i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi!"

Očito je u Starom zavjetu bilo mnogo takvih krivih proroka, a i u vrijeme Isusovo također, koji su sebe vidjeli kao osloboditelje naroda, koji su oko sebe okupljali mase i prouzrokovali krvave nemire, na kraju nisu uspjeli i pokazalo se da su krivi proroci. Isus Krist nije bio takav jedan od samoimenovanih proroka!

On je puno više nastupao kao Sin Božji u moći, i to nije pokazivao na drzak način, nego u velikoj jednostavnosti i poniznosti. To je jednostavno bila snaga njegove riječi, koju su ljudi uzimali duboko k srcu. I naravno, bilo je čudesa i znakova koji su posvjedočili njegovo božansko poslanje i djelovanje.

Jedan čovjek opsjednut nečistim duhom bit će oruđe objave toga, tko je stvarno Isus. Iz usta opsjednutoga čuje se riječ: "Znam tko si, Svetac Božji!" Isus dakako ne prihvaća proglas "odozdo", nego zapovijeda zlom duhu da šuti i da napusti čovjeka. Kad se to stvarno dogodi i izmučeni čovjek bude oslobođen svoje patnje, svi prepoznaju velika djela Božja i slave njegovu vlast.

Istjerivanje zlih duhova po Isusu kao i ostala čudesa stvarni su znakovi započetog kraljevstva Božjega. Sada će knez svijeta, đavao, biti izbačen od onoga, koji ima vlast nad svakim zlom i koji oslobađa ljude, da ih učini djecom Božjom. Isus Krist je Gospodin!

Svi koji su čekali na dolazećeg Otkupitelja, sada imaju opravdan razlog, da svoju nadu stave u Isusa. Dakako, oni ga još nisu stvarno poznavali, ali ih je on ipak učio drukčije od pismoznanaca, i to s božanskom punomoću. Tako je Gospodin objavio nevidljivoga  Oca u svojoj ljudskosti, vječnog Boga koji ga je poslao u svijet. Mnogi su povjerovali u njega, i doživjeli su što to znači biti obdaren pravim životom u Bogu.

Također i za nas, draga braćo i sestre, Isus Krist je Gospodin. Njega smijemo i želimo slušati. Njegove riječi su riječi života vječnoga i riječi spasa. Na njega, našega Boga i Otkupitelja, želimo staviti našu nadu.

Nerijetko i u našem vremenu izranjaju samozvani proroci koji se prikazuju kao vođe čovječanstva, ali oni to nisu. Svaka nada u čovjeka ukoliko nije povezana s nadom u Boga, prije ili kasnije će razočarati.

Mi se suprotstavljamo zlu po dobru. Borimo se da na zlo ne uzvraćamo zlom. Nasuprot mržnji suprotstavljamo moć opraštanja. 
Isus nas ne oslobađa od zla oružjem niti magičnom čarolijom, nego samo po ljubavi do smrti na križu.

Stavimo sve u Božje ruke; on nosi i upravlja naš život i vodi nas do cilja. Neka nas prati zagovor Majke Božje Marije. Ona je u vjeri sve više vidjela u Isusu ne samo čovjeka; ona ga je prepoznala kao Boga i njemu je vjerovala i nadala se. Iz neba nam je blizu sa svojom majčinskom ljubavlju i želi nas pratiti do svoga Sina u vječno kraljevstvo ljubavi i mira.

Fra Jozo Župić


 

 

LITURGIJA ZA NAJMLAĐE

Isus naučava u sinagogi u Kafarnaumu. Ljudi su se divili njegovim riječima i govorili: Uči kao onaj koji ima vlast! Čak mu se pokoravaju i zli duhovi. Posvuda Isusa slave. Mnogi u njega vjeruju i ljube ga. Apostoli radosno idu za njim.

Za ovaj tjedan nekoliko pitanja o tvojoj župnoj zajednici

Ispuni radni list