Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


III korizmena nedjelja

Dođe žena iz Samarije da crpi vodu

Iv 4-,5-52

I dođe žena. Slika Crkve koja još nije opravdana i koju tek treba opravdati. To naime predstavlja razgovor. Došla je i ne znanjući, našla ga i s njime raspravlja. Pogledajmo što, pogledajmo zbog čega dođe Samarijanka da crpi vodu. Samarijanci nisu pripadnici židovskog naroda. Bili su stranci. Na sliku stvari spada da je ta žena, koja je bila lik Crkve, došla od stranaca. Crkva je trebala nastati od pogana; strana židovskome narodu.

Prema tome, u njoj čujemo sebe, u njoj prepoznajemo sebe i u njoj za se zahvaljujemo Bogu. Ona je bila simbol, a ne istina, jer je i sama najprije bila simbol, pa postala istinom. Vjerovala je u onoga koji nam je u njoj pružio sliku. Dakle, došla je crpsti vodu. Došla je po vodu kako to obično čine muškarci ili žene.

Reče joj Isus:"Daj mi piti!" Njegovi su učenici otišli u gard da kupe jelo. Reče mu žena Samarijanka: " Kako ti, Židov, išteš piti od mene Samarijanke?" Židovi se naime ne druže sa Samarijancima.

Gledajući strance: Židovi se uopće nisu služili njihovim posudama. Budući da je žena ponjela sud kojim će zahvatiti vode, čudila da se židov od nje traži piti jer Židovi to nisu uobičavali. A on koji je tražio piti bio je žedan ženine vjere.

Počuj napokon što traži piti. Isus odgovori i reče joj: "Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli:'Daj mi piti' ti bi od njega zaiskala i on bi ti dao vode žive".

Traži piti i obećava piće. Potreban je kao onaj koji će uzeti i obiluje kao onaj koji će zasititi. "kad bi znala", kaza, "Božji dar." "Dar je Božji Duh Sveti" Ali ženi još nejasno govori i polako ulazi u srce. Možda već i poučava. Što bi bilo slađe i i dobrostivije od te opomene? "Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: 'Daj mi piti', ti bi u njega zaiska i on bi ti dao vode žive".

Koju će onda dati vodu nego onu o kojoj je kazano:"U tebi je izvor životni"? Ili kako će biti žedni oni koji će piti od obilja tvoje kuća?"

Prema tome, obečavaše neko jelo i obije Duha Svetoga, ali ona još ne shvaćaše. Ne razumjevši što je odgovorila? Reče mu žena: "Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati". Potreba je silila na rad, a slabost je odbijala napor. Kamo sreće da je čula: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti!" To joj je govorio Isus da više ne bi radila ali ona još nije razumjela.

Sv. Augustin

 
 
Untitled Document