Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


3. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Došašće —Glas

Biti glas Riječi
Bi čovjek, Ivan, od Boga poslan.
Koje li časti, uzvišenog li izabranja!
Poštovan, rado slušan, prorokom i učiteljem zvan, on se ne pokloni častima ljudskim.
Htjede biti samo glas Onomu koji zbori svoju riječ.
Bože, ti i danas svijetu zboriš: daj nam biti glas tvoje Riječi, živi glas, razgovjetan i snažan.
Oslobodi nas zamke da tražimo svoju slavu u naviještanju tvoje riječi i daj nam odvažnosti biti glas i onda kad budemo ušutkani i prezreni.
Daj nam biti glas Riječi tvojoj.
Amen.

 SVJEDOK ONOGA KOJI JEST MEĐU NAMA

Iv 1, 6-8.19-28

"Među vama stoji koga vi ne poznajete!"
To je nekad davno Ivan predbacio farizejima koji su došli pitati ga za razloge njegova propovijedanja u pustinji. Tiče li se to, Isuse, i nas danas? Ne znam koliko smo mi danas svjesni tvoje prisutnosti. Čini mi se da te često ne vidimo. Tjelesne oči, doduše, ne mogu otkriti tvoju prisutnost, no to ne znači da nisi u našoj blizini, da te nema tamo gdje te najviše trebamo.
Ti si doista među nama! Tako su te i proroci navijestili: tvoje imeEmanuel, što znači Bog s nama! Izgleda da te slabo poznajemo kad možemo, kada smijemo pomisliti da te nema, da ti nije stalo do nas. Izgleda da te jako slabo poznajemo kada smijemo zaboraviti na tvoju blagoslovljenu prisutnost, na tvoju ljubav i blizinu, na tvoju želju da izgubljeno nađeš, da ranjeno poviješ, da bolesno izliječiš, da grešno spasiš. Izgleda da te slabo poznajemo kada smijemo posumljati u snagu tvoje ljubavi u nekim, za nas očajnim situacijama, te kada mislimo da je na svijetu više zla nego dobra.
A ipak, ti si među nama, ti si Bog s nama. Došao si, Isuse, kao malo dijete da s nama rasteš, da s nama hodaš , da s nama dijeliš svakodnevni kruh, da s nama trpiš. Došao si, Isuse, da za nas nosiš križ, da za nas umreš na križu. Došao si da nam daruješ novi život! 
Među nama si, Isuse! Ivan te krstio vodom. Ti si nas sve okupao vodom i Duhom Svetim. Ti si nas sve preporodio na novi život. Darovao si nam sebe, darovao si nam Duha svoga, darovao si nam milosni život. Mi bismo trebali biti u boljoj situaciji od farizeja koji su dolazili k Ivanu, bez obzira što su oni Ivana gledali tjelesnim očima i slušali vlastitim ušima. To nije bitno za tajnu prisutnosti. Ti si ovdje i naše srce te može vjerom dohvatiti. Ti nam jamčiš da si s nama u sve dane do svršetka svijeta.
Među nama si, Isuse! Smijemo te prepoznati i po vidljivim znakovima. S nama si u sakramentima vjere. S nama si u lomljenju kruha i u svetoj čaši svoje blagoslovljene krvi, s nama si u pričesti. S nama si u svojoj Riječi koja se čita u tvojoj Crkvi. S nama si u iskrenoj molitvi srca i duše. S nama si u ljubavi prema braći, jer rekao si: "Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!" Da, isuse, s nama si! Među nama si! Želim to osjetiti, želim to nositi ovih dana duboko pohranjeno u svojem srcu, pogotovo u času kada na početku sv. mise čujem pozdrav tvoga službenika: "Gospodin s vama!"

Fra Zvjezdan Linić

Tko je bio Ivan Krstitelj

Treća nedjelja došašća zove se u liturgijskoj godini "nedjelja gaudete«, prema ulaznoj pjesmi u latinskom jeziku »Radujte se (lat. gaudete!) u Gospodinu! Ponavljam: Radujte se! Gospodin je blizu!« (Fil 4, 4.5). Adventska radost izražena je i u ružičastoj boji misnog ruha koje na tu nedjelju oblači predvoditelj euharistijskog slavlja. Razlog kršćanske radosti leži u Božjoj blizini, u blizini njegova kraljevstva i ljubavi kojom ljubi sve ljude daruju- ći im spasenje objavljeno po Radosnoj vijesti Kristovoj. Ovo je, dakle, radosni predah u pokorničkom razdoblju došašća jer je naša misao snažnije usredotočena na Kri­stovo rođenje u Betlehemu, koje je velika radost za sve nas (usp. Lk 2, 11).
Evanđelje, uzeto za treću nedjelju došašća, ulomak je iz Ivanova evanđelja. Ono nam predstavlja Ivana Krstitelja i tumači njegovu ulogu, njegovo spasenjsko značenje. U vrijeme kad je nastalo Ivanovo evanđelje, potkraj 1. stoljeća, još je uvijek bilo Krstiteljevih učenika koji su Ivana suprotstavljali Isusu iz Nazareta, vjerujući da je on, a ne Isus, onaj koji ima doći na ovaj svijet. Zato upravo evanđelist Ivan tumači tko je zapravo Ivan Krstitelj i koja je bila njegova uloga u odnosu na Isusa iz Nazareta. Ivan Krstitelj nije Mesija, nego u službi Mesije, Isusa iz Nazareta. On je bio svjedok koji je posvjedočio za Isusa iz Nazareta, Krista, Gospodina, istinsko Svjetlo koje prosvjetljuje svakoga čovjeka i svakome koji ga primi omogućuje da postane djetetom Božjim, novim čovjekom.
Zidovi su u vrijeme pojavka Isusa Krista iščekivali dolazak Mesije koji bi ih, prema njihovu shvaćanju mesije, trebao osloboditi jarma rimske vlasti i uspostaviti tisućljetno svjetsko židovsko kraljevstvo. Pojavljivali su se stoga razni propovjednici koji su se predstavljali kao drugi Ilija, kao Mesija, kao prorok koji prema Pismima ima doći na svijet, te su pozivali pobožne ljude da ih slijede. Pojavio se tako i Ivan Krstitelj u pustinji na rijeci Jordan gdje je propovijedao blizinu kraljevstva Božjeg, nužnost obraćenja, potrebu krštenja za oproštenje grijeha.
Svećenici i leviti dolaze u pustinju kao poslanici Velikog vijeća u Jeruzalemu te pitaju Ivana Krstitelja: »Tko si ti? Jesi li ti Mesija, ili Ilija, ili prorok koji ima doći na svijet?« Ivan Krstitelj odlučno prizna da on nije ni Mesija, ni novi Ilija koji treba doći prije kraja svijeta kao Božji glasnik (Mal 3, 1.23), ni očekivani Prorok kojega je prema Ponovljenom zakonu navijestio Mojsije (usp. Pnz 18, 18). On je samo glas vapijućeg u pustinji; on naviješta novo vrijeme, blizinu kraljevstva Božjega, nužnost obraćenja: on krsti vodom ljude koji iskreno ispovijedaju svoje grijehe da bi od Boga dobili oproštenje te čiste savjesti dočekali dolazak Mesije. »Ja krstim vodom! Među vama stoji koga vi ne poznate — onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući!« (Iv 1, 27). On ukazuje na jednog od svojih učenika, »koji ide za njim« (na aram. izričaj za nečijeg učenika). Ivan prepoznaje u tom učeniku osobu koja je uzvišenija od njega, osobu koja bijaše prije njega, osoba kojoj on nije dostojan odriješiti remenje na obući!
Ivan je Božji poslanik, posljednji prorok Staroga zavjeta i glasnik Novoga zavjeta. On je »glas vapijućeg u pustinji, onaj koji viče u pustinji: pripravite put Gospodnji!« (Iv 1, 23). On stoji na razmeđu dvaju zavjeta, na pragu Novoga zavjeta i prstom ukazuje na Isusa iz Na zareta. Svjedoči za Isusa kao svjetlo koje dolazi na ovaj svijet i prosvjetljuje svakog čovjeka koji je od Boga! Farizeji i leviti očigledno nisu od Boga pa ne mogu shvatiti Ivanovo svjedočenje, ne mogu prepoznati onoga koji je već u njihovoj sredini i koji je od Boga poslan kao istinsko svjetlo, kao istinski prorok, istinski Ilija, istinski Mesija.
Ivan nam se na treću adventsku nedjelju pojavljuje kao svjedok Isusa Krista, istinskog svjetla koje prosvjetljuje i nas danas, svakoga od nas i omogućuje nam da postanemo djeca Božja. Ivan postaje za nas prilika da se ispitamo tko smo mi, a tko je Isus iz Nazareta za nas. Je li Isus za nas uistinu svjetlo istinsko? Jesmo li po njemu uistinu postali djeca Božja?
Poput Ivana Krstitelja i mi smo pozvani da svjedočimo za Krista, za njegovu Radosnu vijest o spasenju iznad svega svojim životom. Naše riječi i djela trebaju svjedočiti o nadi koju nosimo i o onome kome smo povjerovali.

Adalbert Rebić

 


 


 

 

DOŠAŠĆE ZA NAJMLAĐE

Ivan Krstitelj je rekao Židovima koji su dolazili k njemu: Među vama stoji Onaj koga vi ne poznate. - Mi međutim znamo da je Isus blizu svim ljudima i da im želi pomoći. No mnogi ljudi ne žele ga prihvatiti, nego ga vrijeđaju...

 

Pitanja za tebe:

1.Tko je bio Ivan Krstitelj?

2. Znaš li kada slavimo Ivana Krstitelja?

3. Tko je prvi primio sakrament krštenja?

Ivan Krstiteljje jako bitna osoba i u Starom i u Novom zavjetu. On je priremao put Isusu. Njegova majka Elizabeta i Marija su bile rođakinje i Marija je Elizabeti došla kad je bila trudna, iako je i Marija već bila trudna s Isusom. Ivan se već u Elizabetinoj utrobi radovao dolasku Marije i Spasitelja.


Kako da se i mi pripremimo za dolazak Isusa? Rekla bih budnošću, marljivošću, poslušnosti, velikodušnošću, i velikom radošću.
Ovaj tjedan jedan zadatak baš ovako kako je gore nabrojeno.

Klikom na sliku možeš je vidjeti uvećanu