Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


XVII NEDJELJA KROZ GODINU

Mudri trgovac

Prošlonedjeljnom prispodobom o kukolju Isus potiče učenike na budnost. Kraljevstvo Božje treba budne ljude i one koji će biti pozorni na svakodnevna događanja. Kraljevstvo je Božje istinska stvarnost koju treba uvijek iznova otkrivati i čovjek je pozvan da otkriva njegove tragove u povijesti i u svom osobnom životu. Tako orač nalazi zakopano blago na svojoj njivi, a trgovac jedinstveni biser neprocjenjive vrijednosti. To su neočekivani događaji koji mogu potpuno preokrenuti sve životne planove. Ova dva čovjeka prodat će sve što imaju da bi zadobili ono što je neprocjenjivo.


Poznata su nam razdoblja Božje strpljivosti. Međutim, dolazi i vrijeme odluke i opredjeljenja. Prispodobe o dragocjenom blagu, odnosno biseru, otkrivaju nam najdublje zahtjeve kraljevstva. Kad je riječ o kraljevstvu Božjem, onda to nije nešto što se jednostavno može nadodati našem osobnom životu. Kraljevstvo Božje ne trpi odgovor: »Malo da, malo ne«. Kršćanski život u svojoj biti ne može biti razdijeljen. Kršćanski je život istinski tek kad je potpun, beskrompomisan.

Dakako, ljudski život pozna i kompromise. Vidimo na sebi i oko sebe da je čovjek često nevjeran preuzetom poslu. Ipak, vjera nas neprestano poziva na čin potpunoga predanja. Nema predanja u slučajevima kad se čovjek daje, ali vodeći strogu računicu svoje koristi. Predanje pretpostavlja rizik pripadnosti »u dobru i u zlu«.

Ima ljudi i situacija koje Isus prihvaća kao sliku u svojim prispodobama, makar nisu »simpatične«. Govori o mudrosti zmije, o snalažljivosti nepravednog upravitelja i ljudi ovoga svijeta. Ni trgovci nisu dobro viđeni. Njihov posao je često spojen s nepravdom i varanjem. Međutim, Isus ovdje govori o pametnom i mudrom trgovcu. Ne zalazi u druge stvari. Želi upozoriti na stanovitu kvalitetu koju bi htio otkriti kod vjernika i svojih učenika. Trgovac koji želi uspjeti mora znati riskirati. Često mora ući u poslove kod kojih je moguć i velik dobitak i velik gubitak. Moguće je da doživi stečaj, ali isto tako je moguć i velik porast njegovih financijskih mogućnosti. Prisiljen je riskirati. Međutim, mudar trgovac nekako iznutra osjeti rizike koje je vrijedno preuzeti. Veliki trgovci mnogo riskiraju, ali zato i napreduju, uspijevaju. Propadaju trgovci koji se ne usude riskirati.

Isus bi želio da njegovi učenici nešto nauče od ljudi koji u svijetu uspijevaju u svojem poslovanju. I za cijenu kraljevstva Božjega potrebno je prihvatiti prividni zemaljski riziko. Kraljevstvo je Božje zakopano blago, dragocjeni biser. Ono je tolika sreća, bogatstvo, izvor mira, da je vrijedno sve razdati i prodati da bi se čovjek domogao istinskih korijena života i sreće. U tom pogledu kraljevstvo ne trpi polovičnosti. Treba ipak prodati sve, svaku drugu sigurnost, svaku pričuvnu mogućnost, da se otkrije ljepotu i radost kraljevstva. Valja u tom pogledu vjerovati Isusu i beskompromisno krenuti za njim.
Blago učenicima koji tako otkriju Isusa! Blago onima koji su se našli na obali i čuli njegovu riječ, da bi potom krenuli za njim. Kada budu na kraju vremena ribari izvlačili mreže na obalu, oni će se sigurno naći medu pravednicima. Zato će blaženi biti oni koji su danas kraljevstvo Božje shvatili ozbiljno. Tada će pismoznanac postati učenikom koji će potom poučavati svoju braću. Sjediniti će se tada novo i staro, Novi i Stari zavjet, proročanstva i njihovo ispunjenje u Isusu Kristu. Pisac današnjega evanđelja jednoga je dana bio zatečen, Isus ga je pozvao, on je sve prodao, sve ostavio, da bi bez zapreke mogao ići za Isusom.

Već od najranijeg djetinjstva čovjek sanja o tome da otkrije skriveno blago, da se domogne bogatstva. Otkrivanje je zavodljivo za čovjeka. Pronalazača to tjera da ide nepoznatim putovima, znanstvenika to potiče da svoj život posveti istraživanju.

Na nedjeljnom euharistijskom sastanku Isus nas poziva da sve učinimo, da se dadnemo na traženje, da bismo otkrili kraljevstvo. Da bismo našli ono što tražimo Isus od nas zahtijeva da budemo u tome potpuno predani, sasvim na raspolaganju. Svaka nas sveta misa čini još više raspoloživim da čujemo Riječ Božju i da uskladimo svoje djelovanje prema njoj.

fra Zvjezdan Linić

 
 
Untitled Document