Pratite nas na


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerPrvotno je ono bilo prilično maleno trebalo je očistiti od kamenja, napuniti zemljom, i ograditi zidom, što je bilo učinjeno godine 1803. i tu je župnik Lusser žrtvovao 181 forinta. Vremenom je za župu od 2200 duša ovo malo groblje postalo već pretjesno, pa ga je godine 1835. Lusser proširio i sagradio njemu kapelicu sv. Roka. Zemljište ovog groblja nije bilo općinsko, niti ga je tko darovao, nego je kupljno crkvenom milostinjom, milodarima puka, a i mnogim grošom iz župnikova džepa. Sav je trošak oko uređenja ovog groblja iznosio 990 foriniti i 57 krajcara. Lusser je za crkvu, župni stan, cisternu i groblje žrtvovao svoga vlastitoga novca. Samo do godine 1820. dao je od svoje uštednje 1856 forinti i 45 krajcara. Nije to dao- kako sam veli u računima-od svojega preobilja u dohotcima, nego štedeći na samom sebi, na hrani i odjelu, a da kako obilno pomagala njegova obitelj na Rijeci.?