Pratite nas na


 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerANĐEO HRABROSTI
 

Anđeo hrabro stoji uza nas kad navladamo svoju prirodnu sklonost i izdržimo upravo ondje gdje smo potrebni. U svakidašnjem govoru kažemo djetetu koje se ne tuži na svoje bolove da je hrabro. Hrabar je onaj koji se ne plaši boli, koji ju, naprotiv, prihvaća i pokušava što bolje podnosti. Hrabar je tko se ne povlači kad ga zadesi nesreća. Ostaje na nogama. Izdrži situaciju i kad ga ona boli. Ne uzmiče pred bolju nego prolazi kroz nju. Bolest i žalost ga ne slamaju. Ali nije neosjetljiv. Vidi gubitak draga čovjeka, jasno uviđa da njegova bolest vodi u smrt. Ali ipak ostaje uspravan. Ustrajava u onome što Bog od njega traži. A u toj hrabrosti čovjek raste. Postaje mudar i jak.
Želim ti anđela hrabrosti da se uistinu možeš nositi sa svojim životom, da ne uzmičeš kad ti u uši bude puhao protivan vjetar, da ne bježiš kad te zadesi nesreća. I želim ti hrabrost u ophođenju sa svakodnevnim sukobima, da budeš slobodan od potrebe da si svuda omiljen. Neka uza te bude anđeo hrabrosti kad si u opasnosti da popustiš pred mišljenjem drugih, kad bi najradije napustio borbu radi blažena mira. Ako je uza te anđeo hrabrosti, moguća su rješenja koja će na kraju biti dobra za sve. Tko je hrabar izbjegava svaki lažni kompromis. On se zauzima za život. Bori se za život. Anđeo hrabrosti bori se na njegovoj strani. Želim ti anđela hrabrosti ne samo pred neprijateljom nego i pred prijateljem. Anđeo neka te sačuva od toga da se dadneš podmititi i prilagoditi se kako nebi izgubio prijatelja. Anđeo hrabrosti opire se i prijateljstvu ondje gdje je to potrebno. To učvršćuje prijateljstvo, umjesto da ga razara.

Anselm Grüm