Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerVEČERNJA MOLITVA
 

Danas hoću posebno paziti na Božju ljubav prema meni. Bog mi je učinio toliko dobra. Pokazat ću mu da cijenim Njegove darove i da ga od srca ljubim.

Gospodine, stvorio si me na svoju sliku i upalio u meni božansku iskru da u meni rasplamsaju ljubav i radost. Kad god postanem svjestan da postojiš i da me ljubiš,
ja otvorim svoje srce da Te primim. Dionik sam velikoga događanja, jer postojim i jer sam Tvoje dijete. Radosno to navještam svim ljudima da si ti Gospodar moga života. U Tebi sam povezan s mnogim ljudima. Svi se mi krećemo prema praizvoru u Tebi. Učini nas radosnima i slobodnima da Te čujemo. Otvori nas da primimo Tvoju istinu. Daj nam osjetiti kako zahvaćaš u naš život. Daj nam u Tvome svjetlu razumjeti prošlo, duhovno proniknuti i protumačiti sadašnje i s pouzdanjem iščekivati buduće. Daj mi shvatiti smisao života i iz njega učiniti nešto vrijedno. I moj je život smješten u Tvoju ljubav. Ispuni moju budućnost nadom i radošću da Te mogu susresti svaki dan iznova. Sada se hoću odmoriti za novi dan. Znam da ćeš me čuvati i zahvaljujem Ti za to. Učini me ujutro osjetljivim za Tvoje planove i otvorenim za Tvoja nadahnuća. Otvori mi duh i srce za moje bližnje.

Paul Haschek