Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


VI nedjelja kroz godinu

Nova pravednost

Isus govori o novoj pravednosti. To je potpuno u suprotnosti s onom kojom se ponose književnici i farizeji njegova vremena. U današnjem evanđelju Isus želi to osvijetliti na konkretnim zapovijedima (druga, peta, šesta i deveta) i na pristupu i tumačenju Božje volje.

Isus ponajprije produbljuje zahtjeve u želji da oni izviru iz zahtjevnosti vjere. Nije dovoljno da čovjek samo tjelesno ne ubije. To je najmanje, budući da se to obično događa samo u skrajnjim slučajevima. Međutim, ljudi se međusobno nepre­stano muče, ranjavaju i ubijaju na stotine drugih načina, a da možda toga nisu ni svjesni. Neoprezno izgovorena riječ može duboko raniti, može ubiti nešto u duši i u srcu bližnjega. Roditelji mogu ubijati svoje dijete ako ne postupaju s njime u odgovornoj ljubavi. Bračni se drugovi često međusobno mrcvare podlim prigovaranjima i bolesnim uzajamnim ljubomorama. Na radnim mjestima ljudi si zadaju najpodlije rane. Sve to ulazi u zapovijed: »Ne ubij!« Za sve ovo odgovarat ćemo pred Božjim sudom. Za svaku ćemo riječ polagati račun. Ova je Isusova praved­nost daleko zahtjevnija, ali u isto vrijeme daje temelje za pravi ljudski život. Nekada se točno znalo tko je ubojica. Sada se čovjek s pravom pita: Tko nije ubojica?

Nadalje, tajna Isusove pravednosti je i u tome što upozorava na nutrinu, na stavove srca i duše. Legalizam se zadovoljava time da se formalno, na izvanjski način zadovolji neki propis, zapovijed. Međutim, grijeh se začinje u srcu. Tu su korijeni ljudskih zloća. Prema tome Isus zove na istinsko unutarnje obraćenje. Nije više dovoljno samo tjelesno ne pogriješiti protiv šeste ili devete Božje zapovijedi. Čovjek može svojem ženidbenom drugu zatvoriti svoje srce, svoju dušu. Tada oni koji su vezani da bi živjeli kao jedno, u biti su razdvojeni radi nečistoće srca. Preljub se, prema Isusu, događa već u srcu. Zato Isus zove na unutarnju čistoću i na poštivanje zakona i u onim prostorima ljudskoga bića u koja može prodrijeti samo Božja ljubav i njegovo sveznanje. Dotada se znalo tko je preljubnik. Onaj koga uhvate u preljubu. Za njega su postojale oštre kazne, tjelesno istrebljenje. Preljubnicu iz evanđelja htjeli su pismoznanci pred Isusom kamenovati. Međutim, sada se zapravo više ne zna tko nije preljubnik. To vidi samo Bog. Stoga nitko nije pozvan suditi.

Novi zakon želi upozoriti da je svaka naša riječ, svaka naša gesta sastavni dio naše pripad­nosti Bogu. U svemu smo Božji, ili to nismo. Zato u pogledu prisege Isus sasvim jasno govori: Nepotrebno je, čak i sablažnjivo da njegovi učenici polažu slične prisege. Isusovi učenici bi morali biti ljudi od istine ne samo kada se to od njih na neki služben i svečan način traži prisegom, nego u svakoj svojoj riječi. Isus, koji je sama istina, očekuje to isto i od svojih učenika, tj. da budu ljudi od istine. I najmanja riječ, jednostavni »da« ili »ne« trebaju odgovarati istini. Inače nismo njegovi učenici.

Starima su bila potrebna tumačenja Zakona. Nama je Zakon osoba Isusa Krista. Ono što on govori to i čini! Nama je krenuti za njim, jer je on naš Put, Istina i Život


Isuse, prigovaraš farizejima i pismoznancima da su na leđa drugih natovarili teška, nesnosna bremena. A sada dolaziš ti sa zahtjevima novoga Zakona. Po svemu što govoriš otkrivam da je taj tvoj Zakon teži od svih onih tumačenja farizeja i pismoznanaca. U onome »što je bilo rečeno« otkrivamo još uvijek mogućnosti da se nešto protumači na ljudima dostupan način. Ali u ovome što »ti sada kažeš«, vidim da nema izvrdavanja. Čovjek bi se, Isuse, katkad radije vratio u Stari zavjet, jer teška je ova tvoja nova pravednost, ova »naša pravednost«, kako to ti, Isuse, govoriš.

Nekada se, Isuse, znalo tko je ubojica. To je onaj koji liši nekoga tjelesnoga života na nezakonit način. Danas, Isuse, više ne znam kada jesam, a kada nisam ubojica. Imam osjećaj, Isuse, da ubijam svakog dana, da se duh ubojstva ušuljao u sve pore moga bića i života. Prema tvojim riječima ima sigurno jako puno onih koje sam u svom srcu lišio života i to krivom riječju, pogledom, osudom. Oslobodi me, Isuse, tog duha ubijanja, uboj­stva, ranjavanja drugih oko sebe. Daj da te shvatim i pomozi mi da prihvatim tvoju novu riječ kojom želiš štititi živote svih oko mene i zaštititi mene od razorne moći i snage grijeha.

Nekada se, Isuse, znalo tko je preljubnik. Znalo se za javne grešnike i grešnice. I njima nije bilo mjesto u pristojnom društvu. Ali po tvojim riječima, Isuse, više se ne zna tko nije preljubnik. Tvoj prodoran pogled vidi dubine ljudskog bića, čovječjeg srca. Vidiš naše misli, otkrivaš naše poglede u kojima prepoznaješ puno požude, puno grešnih želja, puno odluka koje nisu u skladu sa zakonom ljubavi i vjernosti. Tvoja nova pravednost koju i od nas tražiš, zahtijeva jasnoću i čistoću srca, oprez u svakoj misli. Može li se onda biti čist, Isuse? Je li moguće ostvariti tvoju novu pravednost? Da bismo se sačuvali od svake ružne misli, od svake nepristojne želje, Isuse, nije li stvarno potrebno, kako to ti kažeš, iskopati oči i ništa ne vidjeti, osakatiti se i onemogućiti si da se bilo što učini, da se bilo kamo ode? Isuse, pomozi nam da te shvatimo. Pomozi nam da te prihvatimo u toj novoj zahtjevnosti.

Isuse, ova nova pravednost je teža, priznajem, ali je jasnija i ljepša. Ona prije opterećivala je besmislenim tumačenjima ljudska srca i onemogućivala je ljude da je ispune. Ova nova, tvoja, ispunjena je u tančine! Jer, ti si naša nova pravednost, ti si ispunio sve to dokraja! Ti si dovršio svoj život u vjernosti tom zakonu ljubavi. Ti si jedinstveno mjerilo nove pravednosti u ljubavi dokraja, u potpunom predanju za svoje do smrti na križu.

Fra Zvjezdan LinićZAKON ŽIVOTA

Posveti me svojom Riječi, jer ona je ISTINA

koja oslobađa od navezanosti i grijeha, koja pročišćuje djela i misli.

Nauči me da je uvijek prihvaćam, u svim trenucima svoga života, i da po njoj ravnam svoje korake prema Tebi!

 
 
 
Untitled Document