Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

4. KORIZMENA NEDJELJA - U HRAMU

Opet sam k Tebi došao krišom - po noći.
Nikodem u meni s pomnjom Te je slušao kada si govotrio
o životu, ljubavi, osudi, svjetlosti, vjeri...
U gluhim noćnim urama moje se shvaćanje
otimalo sebi samom i približavalo se Tebi.
Shvatio sam program Tvoga i svoga poslanja.
Nije na meni osuđivati, nego ljubiti.
Ta, Ti nisi došao osuditi nego spasiti.
Nije na meni proklinjati mrak, nego biti svjetlost.
Ta, Ti si došao da budeš svjetlost.
O, Ti, u kojem nema nikakve tame, dopusti da se Tvojom svjetlošću ispunim i Tobom sjam, te bude bjelodano da su djela moja u Tebi - Bogu mom učinjena.

Anton ŠuljićLJUBAV BOŽJA NIKAD NE PRESTAJE

Iv 3, 14-21

Zahvaljujem ti, Gospodine, za ovaj razgovor. Hvala ti za objavu Očeve ljubavi. Divno je osjetiti i čuti: Bog je tako ljubio svijet, Bog je tako ljubio mene, Bog je tako ljubio ljude - da je Sina svoga dao! Ti si, Isuse, objava Božje ljubavi. Ti si neprestani znak i govor: Bog je ljubav. Oprosti za sve trenutke u kojima je čovjek u napasti da pomisli da si ga zaboravio, da ga ne voliš. Ima kušnji u kojima se ne snalazimo, Ima poteškoća koje nam se čine da nadilaze naše mogućnosti. Ipak, ne dopusti da ikada zaboravimo u svemu tome da si ti ljubav sama, da ljubiš i iznad ljudskog shvaćanja. I kada mi ne možeš pomoći, i kad mi se čini da ne mariš za mene, i kada te ne vidim, želim vjerovati da me ljubiš i da mi nikad nećeš uskratiti svoju ljubav.
Ti si, Isuse svjetlo! Došao si da ovaj svijet istrgneš iz mraka, iz neznanja, iz zablude, iz grijeha. Došao si da raspršiš sve oblake koji su se nadvili nad obzorjem ove zemlje. Došao si da nas obasjaš svjetlom da bi nada našla put do našeg srca, do naših obitelji, do naših misli i osjećaja. Govoriš za sebe da si svjetlo svijeta.

Fra Zvjezdan Linić


 


 

 

 

LITURGIJA ZA NAJMLAĐE