Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


XXX NEDJELJA KROZ GODINU

Ljubi Boga i bližnjega...

Mt 22, 34-40

Molim za milost: da u svom životu znam ujediniti ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu!

A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, up­ta: »Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed.
Kad Isus jednima odgovori da više nemaju što pitati i »ušutka ih« kako kaže sv. Matej za saduceje, podižu se drugi, pitaju i kušaju Isusa. Isus je trajno na vjetrometini pitanja i zahtjeva koje ljudi od njega očekuju. To ga ne smeta i ne povlači se. Naprotiv, svaku priliku koristi da ih pouči i uputi na ono bitno.
Čovjek se uvijek povlačio na krajnje pozicije i tako polarizirao svoje mišljenje i ponašanje. Jedni su isticali čovjeka kao najveću vrijednost. Bili su veliki »humanisti«, toliki da su se borili protiv Boga i sma­trali da smeta čovjeku da dođe do punine svoje čovječnosti. Takvi su bili marksisti. Drugi su opet za­postavljali čovjeka i samo »gledali« Boga što opet nije dobro, jer su odlazili u nestvarni idealizam. Sto treba biti u središtu našega života? Bog ili čovjek? Politika ili mistika? Sto o tome Isus misli? Koja je čovjekova temeljna dužnost? Koja je to zapovijed? O čemu sve drugo ovisi?
Isus i ovaj put gleda cjelinu i u potpunosti obuhvaća čovjekov život. Ne ostaje samo na razini jednosmjernog pitanja. Ne želi se upuštati u mnoštvo propisa, 248 zapovijedi, i mnoštvo zapreka, 365 zabrana, koje su farizeji propisali i ljudi su ih se morali držati. Isus je jednostavniji. Kaže da su samo dvije tračnice na kojima počiva naš život. Dvije su ljubavi koje su međusobno nerazdvojne. Prva je velika zapovijed, zapovijed ljubavi prema Bogu: »Ljubi Gospodina Boga svojega...« Isusu nije bilo teško odgovoriti na pitanje. Svoj odgovor počinje s onom ljubavlju koju je dnevno živio i kojoj je bio potpuno okrenut. Ta je ljubav snažna, prva i sveobuhvatna. Ne bilo kakva. Triput ponavlja riječ »svim«. Sve je uključeno: srce, duša, pamet, duh, cijeli čovjek. I to potpuno: svim srcem, svom dušom... Ove nam riječi tako snažno poručuju da trebamo odbaciti sve idole koji se žele staviti na mjesto te ljubavi prema Bogu: novac, seks, moć, interes, oholost... One govore o snazi ljubavi prema Bogu i traže od nas da naš stil života bude takav da naš cijeli život svjedoči da je Bog naš jedini Bog i drugoga nema. Ukazuje li na to moj stil oblačenja, stanovanja, rada i svega ostaloga da ja doista volim Boga svim svojim bićem i iznad svega?
Gospodine, u ovoj svojoj molitvi želim ti doista reći da te volim i da si mi drag. Neka to ne budu samo moje riječi. Želim to i svojim djelima posvjedočiti. Ljubav prema tebi treba biti iznad svake druge ljubavi. Samo će tako sve druge moje ljubavi u mom životu doći na svoje mjesto koje im pripada. Da Gospodine, ljubim te svim svojim srcem, svom svojom dušom i svim svojim umom. Pomozi mi da tako bude.


Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."
Međutim, postoji još netko. Kao što nas jedna zapovijed upućuje Bogu kada smo previše naklonjeni zemlji, tako isto nas druga, ovoj slična, spušta na zemlju ako odemo previše u oblake. Doista je Isus pun iznenađenja. Kad pomislimo da je samo u Ocu, upućuje nas i na čovjeka. Kad mislimo da je okrenut samo čovjeku, usmjerava nas prema Bogu. Uz zapovijed ljubavi prema Bogu, odmah donosi i zapovijed ljubavi prema bližnjemu. Ne možemo čovjeka prekrižiti i zaboraviti. Ne možemo ići k Bogu sami i bez osjećaja za drugoga. Bog i čovjek idu zajedno. Čovjek ne može bez Boga, a Bog ne želi biti bez čovjeka. Tko to ne uzme ozbiljno, nije razumio Isusa i ne može biti njegov učenik. I naša ljubav prema bližnjemu ne može biti bilo kakva. Ne prepušta je našim hirovima ni da joj mi određujemo intenzitet i dimenzije. Kao što volim sebe, tako trebam voliti i drugoga. To sve mijenja. Tko od nas ne voli sebe? I što sve nismo spremni učiniti za sebe? Isus kaže da tako trebamo činiti i drugome. Isus ove dvije najvažnije ljubavi povezuje zajedno. Nijedna ne može biti ostvarena bez druge. Čovjek je potpun i zreo kad se nalazi i pred jednom i pred drugom ljubavi, kada služi Bogu i čovjeku, kad u istoj ljubavi pristupa Bogu i prilazi čovjeku.
Isus tako »humanizira« ljubav prema Bogu, a »divinizira« ljubav prema bližnjemu. To je sažetak života i o tome ovisi sve drugo. Svatko to treba izbalansirati i uravnotežiti u svom životu. Ako mi je možda smisao ljubavi prema bližnjemu bliži i čini mi se lakši, onda trebam više poraditi na ljubavi prema Bogu. Ako mi je opet ljubav prema Bogu nekako shvatljivija i spontanija, onda ću više raditi na ljubavi prema bližnjemu.

Gospodine, hvala ti na ovom izvanrednom odgovoru. Tebe su te dvije ljubavi odvele ne križ i u potpuno sebedarje. Pomozi mi da te slijedim i kad sam s tobom da ne zaboravim svoje bližnje, a kad sam s njima da ne zaboravim tebe.


Mirko Nikolić

 
 
Untitled Document