Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


27. NEDJELJA KROZ GODINU

Ljubav ozdravljena Ljubavlju.

Čovjeka si, Gospodine, stvorio "na svoju sliku", sebi slična, da bude tvoja slika među svim stvorenjem. A sličnost s tobom nije ni u umnosti, ni u premoći nad drugim bićima, nego u ljubavi kojom si nas ljubio i obdario. Slika smo tvoja jer nosimo otisak tvoje ljubavi i jer umijemo ljubiti ljubavlju tvojom. Daješ nam znati da otvrdnulo srce, srce okaljano grijehom, nije kadro ljubiti niti prepoznati ljubav jer otvrdnulo srce traži pravdu a ne ljubav.

Dotakni nas, Gospodine, ljubavlju svojom i probudi u nama usahlu snagu ljubavi u kojoj si nas stvorio. Daj da budemo uvijek otvoreni svima koji nas ljube ljubavlju tvojom i da ljude ljubimo čistim srcem, onako kako nas ti ljubiš. Nek tvoja ljubav ozdravi svaku našu ljubav. Amen

 


LJUBAV SVE PRAŠTA

Mk 10, 2-16

Osjećam da ovo evanđelje poziva na hrabrost. Isus nam otkriva tajne stvaranja koje su utkane u dubine ljudskog bića i svojim otkupljenjem želi Očev plan s ljudima učvrstiti i očistiti ga od svake ljudske slabosti.
Evanđelje današnje nedjelje poziv je bračnim drugovima na hrabrost. Isus dobro zna da ima poteškoća u ljudskom životu. U životu bračnih drugova dolazi do nesporazuma, napetosti, svađa, teških situacija. Katkada se čak može činiti da je sve propalo, da su predaleko dani lijepih riječi i obećanja, razdraganosti i nježnosti. Ipak, Isus nas poziva da ne ustuknemo pred poteškoćama. Ljubav je jača od svih prepreka. Ona mora biti jača. Mora pobijediti. U svijetu gdje to više ne bi bilo moguće, bilo bi nemoguće i živjeti.
Isus nas poziva na vjeru u ljubav koja je jača od svih životnih neugodnih iznenađenja, prepreka i poteškoća. Uvjerava bračne drugove da ne posustanu jer nikad neće iscrpsti sve dubine one ljubavi koja sve podnosi, sve prašta, svemu se nada, sve vjeruje.
Isus zove na takvu ljubav, jer je došao da čovjeka otkupi od onoga sto je u njemu ranjeno, slabo. Čovjek je, po istočnom grijehu, upravo na području srca i tijela ranjen i sposoban druge ranjavati. Ugroženi su međuljudski odnosi. Sjetimo se opisa stvaranja prvog čovjeka i njegove družice. Čovjek se obradovao drugom ljudskom biću u ushitu radosti: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, meso od mesa mojega!" (Post 2,23).
Međutim, po grijehu, čovjek proživljava krizu tog odnosa i okrivljuje upravo to najbliže biće, a potom i Boga koji mu je stvorio takvu družicu. U stvaranju koje je Bog dobrim zamislio sve se poremetilo. Na osobit način poremećen je upravo taj međuljudski odnos. To je trajna rana koja postoji u čovjeku. U toj ranjivosti on je sposoban da drugo biće više ne promatra u čistoj radosti prihvaćanja i darivanja, nego ga promatra u sebičnom interesu i u sputanosti vlastite požude. Drugi, bližnji, po toj tajni istočnog grijeha, čovjeku može katkada biti samo stvar, predmet, a ne osoba i subjekt ljubavi.
Nije čudo da je Mojsije, tako ranjenom čovjeku, kako kaže Isus, zbog njihove okorjelosti dopustio da ustukne, da posustane i da dadne ženi otpusno pismo. Jer, ranjen čovjek, a bez lijeka za svoje rane, ne može sam izići iz nemogućih situacija svoga života. Međutim, Isus je došao otkupiti čovjeka. Sam je ljubio dokraja, do smrti na križu. Moguće je ljubiti snagom te otkupiteljske ljubavi. Moguće je boriti se protiv različitih poteškoća koje žele razoriti ovo bračno zajedništvo koje je Bog u planu stvaranja utkao u ljudsko biće i koje je Isus onda otkupio od svega što je grijehom ranjeno. Da, i dalje možemo reći: ljudski govoreći čini nam se da je katkada nemoguće praštati i ljubiti. Međutim, vjerom otvoreni i ohrabreni za Isusovu ljubav možemo ustanoviti da nećemo nikada iscrpsti svu snagu koju nam nudi Božja ljubav da očuva vrijednost braka. Isus nas poziva da ne ustuk-nemo pred poteškoćama, nego da vjerujemo u ljubav na koju smo pozvani.
Ovo vrijedi i za one koji stoje pred životnim odlukama. Nažalost, ima prilično mladića i djevojaka koji se teško odlučuju za brak. Lakše im je živjeti u neangažiranoj vezi koja im pruža užitak, nego u angažiranoj vezi koja poziva na trajnu i odgovornu ljubav u nesebičnom darivanju. Isus danas poziva sve mladiće i djevojke da se ne boje obveze ljubavi nego da vjeruju da je ona moguća u trajnosti jednog ljudskog vijeka. Jer to više nije samo naravna ljubav, ljubav koja se oslanja na ranjenu ljudsku narav, nego je to blagoslovljena ljubav u sakramentu koji štiti od svih nesavršenosti ljudskog zajedništva i hrani čovjeka milošću.
Ovo evanđelje smijemo shvatiti i kao poziv svima nama u našim ljudskim susretima: da se ne prestanemo jedni drugima radovati i da ne klonemo u pozivu na praštanje i ljubav kad nastanu nesporazumi i poteškoće. Jer, čovjek je stvoren da živi u ljubavi i da se u iskrenosti i hrabrosti raduje drugom čovjeku. Nije li ovo evanđelje onda poziv i svima nama i našoj domovini i svima koji se bore za mir i dobro? Isus nas uvjerava da ne smijemo ustuknuti pred mržnjom i zlom, jer ljubav mora pobijediti. Kad to ne bismo vjerovali, ne bi bilo vrijedno ni boriti se! Isus nam se otkriva kao pobjednik. Osjetimo to u susretu s njim na nedjeljnom sastanku, u svetoj misi. Neka nam se u takvim blagoslovljenim časovima približe tajne Isusova dara života sve do smrti na križu i Isusove žive ljubavi uprisutnjene snagom njegova pobjedničkog uskrsnuća.

fra Zvjezdan Linić

 

Ljubav ozdravljena Ljubavlju.

Čovjeka si, Gospodine, stvorio "na svoju sliku", sebi slična, da bude tvoja slika među svim stvorenjem. A sličnost s tobom nije ni u umnosti, ni u premoći nad drugim bićima, nego u ljubavi kojom si nas ljubio i obdario. Slika smo tvoja jer nosimo otisak tvoje ljubavi i jer umijemo ljubiti ljubavlju tvojom. Daješ nam znati da otvrdnulo srce, srce okaljano grijehom, nije kadro ljubiti niti prepoznati ljubav jer otvrdnulo srce traži pravdu a ne ljubav.

Dotakni nas, Gospodine, ljubavlju svojom i probudi u nama usahlu snagu ljubavi u kojoj si nas stvorio. Daj da budemo uvijek otvoreni svima koji nas ljube ljubavlju tvojom i da ljude ljubimo čistim srcem, onako kako nas ti ljubiš. Nek tvoja ljubav ozdravi svaku našu ljubav. Amen

 

 


 

 

 
Untitled Document