Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


XXI NEDJELJA KROZ GODINU

TKO JE ISUS ZA TEBE?

Mt 16, 13-20

Ljudi su čudni i nedostaje im hrabrosti pred istinom. Takvi su i mnogobrojni svjedoci Isusovih riječi i djela. Slušaju njegove divne riječi kojima nitko ne može odoljeti. Sposobni su po cijele dane biti uz njega; zaboravljaju čak i na hranu, jer se tako obilno hrane riječima iz Isusovih usta. »Nitko nikada nije govorio kao ovaj!« (Iv 7,14), svjedočit će za Isusa. Nadalje, ljudi vide i čudesna djela što ih Isus čini. Brojna se ozdravljenja događaju uz njega. Čudesno se umnaža kruh u pustinji i Isus je sposoban njime nahraniti tisuće ljudi. Dan za danom događaju se divne stvari.

I Ivan Krstitelj je propovijedao, ali nije govorio kao Isus. Isus govori neizrecivo, naviješta kraljevstvo Božje koje njime započinje. Ilija je za svoje vrijeme bio pojam proroka, ali ne i punina proroštva. I s njime su se dogodila neka čuda, ali je to bilo u izuzetnim trenucima i to Božjim zahvatom, a na Ilijinu molitvu. Međutim, kad Isus čini čudesna djela, onda on to čini božanskom snagom i ljubavlju koja je u njemu u neizrecivom jedinstvu s Ocem. I Jeremija je velik u svijesti Zidova. Prorok je on i patnik. Čovjek koga nisu shvaćali, ali je svejedno govorio. Upo­zoravao je na propast koja će pogoditi ljude, na razorenje Jeruzalema. Obistinilo se ono na što je upozoravao svoje suvremenike. Govorio im je u Božje ime. Međutim, ostat će neprihvaćen kao prorok, kao glas u pustinji. Isusove riječi odjekivat će na nov i snažan način. I njegove riječi nosit će katkad prijetnju i navještaj kazne, ali će biti puno više riječi nove nade i ohrabrenja.

Židovski je narod očekivao Mesiju. Znali su da će on biti veći od svih proroka, kralj nad svim kraljevima, svećenik veći od svih velikih svećenika. Očekivali su ga kao Osloboditelja, kao Spasitelja, kao novu nadu za svoj narod. Posebno je to bilo aktualno u vrijeme dok je Isus živio zemaljskim životom jer je Palestina tada stenjala pod rimskim jarmom. Međutim, Isus nije, prema njihovim poimanjima, pokazivao neke oslobo-diteljske nakane. Nije skupljao vojsku, nije se borio da stekne što više istomišljenika. Isus nije tragao za pristašama.

Isus ipak ostaje tajnom za narod. Jest čudesan, ali i čudan. Vide divne stvari, ali se ne usuđuju pomisliti da bi on bio nešto više. Zato na pitanje koje postavlja apostolima o tome što ljudi o njemu govore, Isus dobiva odgovor da jedni misle da je Ivan Krstitelj, drugi da je Ilija, a drugi opet da je Jeremija ili neki od proroka. Dakle, cijene ga, pridaju mu značajno mjesto, ali još uvijek jako skromno i netočno. Ne daju mu izuzetno, jedinstveno mjesto u svojim srcima, usred svoga naroda.
Međutim, Isusu nije bitno što narod o njemu misli. To može biti važno, ali nije presudno. Drugo je pitanje za Isusa daleko bitnije: »A vi, što vi mislite tko sam ja?« Sada su na ispitu apostoli. Na ispitu je njihova vjera, njihovo osobno iskustvo Isusove osobe. Na provjeri su svi mnogobrojni motivi koji apostole vežu s Isusom. Evanđelje će nam češće otkriti činjenicu da ni njima nije baš sve uvijek jasno, da i oni imaju neke druge predodžbe. Čak i prigodom njegova uzašašća na nebo neki od učenika su se još uvijek usudili pitati Isusa je li napokon došlo vrijeme kad će Isus otkupiti Izrael i obnoviti izraelsko kraljevstvo. Dakle, nisu ga ni oni sasvim shvatili. Doduše, njihova je misao viša od one što je obični ljudi imaju i kako pričaju, no ni kod njih to još nije jasno.

Simun Petar se ipak odvažio. On izražava ispovijest vjere: »Ti si Krist - Pomazanik, Sin Boga živoga!« Petar je time rekao bitno. Izrečena je teološka dubina koja nam otkriva Isusa u tajni Presvetoga Trojstva. Otkrivena nam je kristološka tajna po kojoj Petar jasno Isusa priznaje Mesijom, tj. Pomazanikom, onim što su ga stoljeća iščekivala, istinskim poslanikom Božjim. Isus je za Petra i apostole Iščekivanje naroda i svijeta. Prema tome, Isus je sve! Petar je svoju vjeru kristalno jasno izrekao.

Pred tim pitanjem nalazimo se i mi danas. U času dok se kod mise svečano naviješta isto evanđelje mi smo ti učenici Isusovi. Svijet oko nas i danas svašta govori o Isusu. U pomutnjama između svakojakih religija i strujanja novoga doba ljudi žele u Isusu vidjeti mudraca, čovjeka koji je znao tehnike ozdravljanja, stručnjaka za poni­ranje u duhovne sfere, nekog utjelovljenika Bude ili ga danas vide u nekom Sai Babi i drugima. Ima puno iskrivljenih slika i izjava o Isusu. Dobro je zaštititi se od takvih slika. Ipak, kao i onda, tako je i danas Isusu je puno važnije što mi vjernici, mi koji svake nedjelje idemo na misu, držimo o njemu. Što ti kao kršćanin držiš o Isusu? Na nama je da u dubinama svoje savjesti odgovorimo na to pitanje, a potom smo pozvani da kao Isusovi svjedoci to isto svjedočimo i svijetu.

Slijedi na kraju današnjega evanđelja ekleziološki trenutak. Isus Petra naziva Stijenom. On će zajedno sa svojim Učiteljem biti u temeljima zgrade koju više ništa neće moći uništiti. Petar će biti na čelu te Građevine, a Gospodin će mu povjeriti osobito poslanje. Učinit će to na ovom mjestu, ali i drugim riječima na drugima mjestima, kao npr. za vrijeme Posljednje večere kada će Isus poručiti Petru: »Učvrsti svoju braću!« (Lk 22,32) i potom, poslije uskrsnuća, nakon ispita ljubavi, reći će Petru: »Pasi ovce moje!« (Iv 21, 15-19).

Isuse, ljudi i danas puno govore o tebi. Još uvijek te mnogi ne poznaju, ili misle da te poznaju. Još uvijek si mnogima zanimljiv. Doduše, čudni su ti ljudski komentari i nije mi neobično što i tebe, Isuse, zanima što to ljudi govore o tebi. Mnogi te samo površno poznaju. Vide te na slikama ili raspelima i vjeruju da si postojao, da si bio dobar i da si činio dobro. Mnogi ne ne slute da si ti u osobnoj vezi sa svakim čovjekom i da se svakoga od nas tiće tvoje raspeće, tvoja smrt na križu. Za mnoge si, Isuse, samo povijesna osoba koja je u svoje vrijeme živjela i stavila pečat svojoj epohi - ništa više. Mnogima si, Isuse, još i manje od povijesne osobe, legenda, mit, doduše ljudima potreban, ali u nekim nestvarnim visinama.

Mnogi te zamišljaju, Isuse, kao čudotvorca. Baš te takvoga i traže. Žele da i danas u svakoj ljudskoj potrebi i nevolji napraviš čudo. Katkad mi se čini, Isuse, da te ni za što drugo i ne trebaju. Dobar si za čusesno pomaganje. Odličan si im kad osjete da ih primječuješ i da ih ne puštaš da čekaju. Divan si kad se ponašaš upravo onako kako to oni žele.

Neki te neće, Isuse. Ne poznaju te, ili te slabo poznaju pa te odbacuju. Gotovo da mi je teško zamisliti da te itko tko te istinski poznaje može odbaciti, ali na žalost često čujem da te ljudi odbacuju, da ti okreću leđa, da te psuju. Mnogi na tako ružan način govore o tebi!

A ti, Isuse, pitaš i mene i Petra i apostole i sve nas: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?"
Ti si, Isuse, za mene:
Bog i čovjek, Sin Boga živoga, Sin Djevice Marije!
Ti si Spasitelj svijeta, rodio si se za mene, došao si na ovaj svijet radi mene! Ti si ljubav Očeva, poslušan njegovoj svetoj volji!
Ti si, Isuse, Put! Put si moga života. Ti i mene zoveš da te slijedim, da krenem za tobom. Ti me pozivaš da krenem u život onako kako si ti činio. Želiš me učiniti svojim učenikom.

Da, ti si, Isuse, onaj za kime je vrijedno ići, komu je vrijedno povjeriti svoj vlastiti život. Ti si, Isuse, smisao moga života. U tebi nalazi smisao i moja patnja i moja radost. Ti si, Isuse, neizrecivo dobar, sama dobrota!

Isuse, ti si za mene sve!

Fra Zvjezdan Linić


 

 
 
Untitled Document