Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


XIII NEDJELJA KROZ GODINU

SVETI PETAR I PAVAO

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju (16,13-20) U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni daje Ivan Krstitelj; drugi daje Ilija; drugi opet daje Jeremija ili neki od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Simun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist - Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato će mu Isus: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi put i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikome ne reknu da je on Krist.

Krist je predao ključeve onome koji je Crkvu raširio po svemu krugu zemaljskome
(Iz Homilija na Matejevo evanđelje svetoga Ivana Zlatoustoga, biskupa)

»Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima« (Mt 16,17). Zastoje Petra nazvao blaženim? Jer je on njega proglasio Sinom Božjim. Sina ne možemo spoznati drukčije nego po Ocu ni Oca nego po Sinu. Tako nam je očitovana i njihova jednakost časti i istovjetnost naravi. Što na to Krist? »Ti si Šimun, sin Ivanov, zvat ćeš se Kefa - što znači Petar-Stijena!« (Iv 1,42). Jer si ti očitovao mojega uzvišenog Oca, ja spominjem tvojega roditelja, to jest: kao što si ti sin Ivanov, tako sam ja sin svojega Oca. Bilo je suvišno reći: »Ti si Ivanov sin« (Iv 1,42), ali jer je Petar rekao: »Ti si Sin Božji«, Isus je to nadodao da pokaže kako je on Sin Božji kao Petar Ivanov, to jest daje iste naravi kao i Otac.

»I ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju« (Mt 16,18), to jest na vjeri koju si ispovjedio. Time izjavljuje da će jednom mnogi vjerovati pa uzdižući apostolova osjećanja postavlja ga za pastira Crkve. »I vrata paklena neće je nadvladati« (Mt 16,18). Kada ne će nadvladati Crkvu, još manje će mene. Stoga se ne smućuj kada čuješ da sam izdan i na križ razapet. Zatim mu daje drugu čast: »Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga« (Mt 16,19). Što znači: »Tebi ću dati?« Kao što ti je Otac dao da me spoznaš, tako ću i ja tebi dati. Nije kazao: molit ću Oca - iako bi već time bila uvelike očitovana njegova vlast i označen dar neizrecive veličine - nego: Dat ću ti. Što mu, molim te, daješ? »Ključeve kraljevstva nebeskog, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima« (Mt 16,19).

Kako onda ne spada na njega davati da sjednu zdesna i slijeva kada taj kaže: »Ja ću ti dati?« Vidiš li kako Petra podiže k uzvišenijemu shvaćanju o sebi i sebe mu očituje te da s ta dva obećanja pokazuje da je Sin Božji? Obećava mu dati ono što je jedino Bogu svojstveno: odriješiti grijehe, učiniti Crkvu nepokolebljivom u tolikoj uzburkanosti valova, napraviti ribara čvršćim od stijene, pa i usred navale cijeloga svijeta. Tako je i Otac govorio Jeremiji da ga postavlja kao željezni stup (usp. Jer 1,18) i zid mjedeni. No njega je postavio nad samo jedan narod, a Petra nad čitav krug zemaljski.

One koji tu žele vidjeti umanjeno dostojanstvo Sina htio bih zapitati: jesu li veći darovi koje Petru daje Otac ili oni što mu ih daje Sin? Otac mu objavljuje Sina, a taj mu povjerava zadaću da po svemu svijetu širi poznavanje Oca i njega; još više, smrtnu čovjeku daje svu vlast na nebu dajući ključeve njemu koji je po svoj zemlji raširio Crkvu i učinio je čvršćom od neba. Isus je, naime, rekao: »Nebo će i zemlja, uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti« (Mt 24,35).

 
 
Untitled Document