Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


4. NEDJELJA DOŠAŠĆA

Došašće —Hram

»Zar da ti meni gradiš dom?«, opominje Bog Davida.
Bog ne prebiva u rukotvorenu hramu,
nego u hramu koji on sam podiže - u Mariji koju izabire.
Utjelovljenjem on ljude čini živim hramom, svojim boravištem.

 

 

 OTAJSTVO UTJELOVLJENJA SINA BOŽJEGA

Lk 1,26-38

U ulomku iz Lukina evanđelja koji čitamo na četvrtu nedjelju došašća dodirujemo misterij utjelovljenja Sina Božjega. Luka pokušava teološki protumačiti otajstvo utjelovljenja služeći se starozavjetnim slikama i jezikom. Ono što Luka opisuje u ovom odlomku djelo je objave Duha Svetoga koji je Isusove učenike poslije Isusova uzašašća uveo u svu istinu.
Prizor navještenja Mariji dogodio se u Nazaretu, u Galileji. Luka opisuje navještenje služeći se jezikom Staroga zavjeta. Bog šalje »anđela Gabriela... k djevici, zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija« (1, 26-27). Anđeo se ukazuje Mariji, običnoj djevici, u njezinu domu, u trenutku njezina svakidašnjeg života. Luka spominje da je Josip bio »iz doma Davidova« (1, 27). Marijino podrijetlo ne spominje. Za nj to nije bilo ni važno. Po Josipu koji je pred zakonom bio Isusov otac odredit će se Isusovo po­drijetlo (usp. Mt 1, 1.6).
Anđelov pozdrav »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« (Lk 1, 28). Luka je sročio na temelju Sefaniji- na poziva upućenoga Kćeri sionskoj: »Kliči od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska!« (Sef 3,14; Zah 9, 9). Anđeo poziva Mariju »da se raduje« jer je »Gospodin s njome!«, jer će začeti i roditi Mesiju kojega je odavno Bog obećao poslati. Ono što je nekoć Sionu, to jest Jeruzalemu bilo obećano sada anđeo obećava Mariji, novoj »Kćeri sionskoj«. Na Mariji, milosti punoj, ostvaru­ju se mesijanska proroštva izrečena u Starome zavjetu.
U krilu Marijinu ostvarit će se u punini i u savršenstvu otajstveni boravak Božji u narodu: nekoć u Hramu, a sada u krilu Djevičinu.

Milosti puna! Marija je ispunjena Božjom ljubavlju. Milosti puna, odnosno grčki keharitomene njezino je ime, ime koje označava njezinu bit. Marija je po svojoj biti potpuno vjerna Bogu, u nj ukorijenjena, te je tako Bog sasvim u njoj i s njome. Ona je Božja povlaštenica! Tu stvarnost izražava i anđelov pozdrav »Gospodin s tobom!« (Lk 1, 28 usp. s Suci 6, 12). Taj je izraz bremenit teološkim značenjem. To je središnja poruka starozavjetnog teološkog pojma saveza. Podsjeća na izaijanski naslov Imanuel: Bog-s-nama (usp. Iz 7, 14). Marija je oličenje izabranoga naroda u čijoj je sredini Bog prisutan kao djelotvorni Bog, spasitelj, otkupitelj.
»Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav« (Lk 1, 29). Marija se smete zbog sadr­žaja anđelova pozdrava. Ona razmišlja što bi taj pozdrav značio. Ona je prema Luki osoba koja je »brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu« (2, 51).
Marija od anđela Gabrijela saznaje da će roditi sina i da će se on zvati »Sin Svevišnjega« i da će mu »Svevišnji dati prijestolje njegova oca Davida« (Lk 1, 31-33). Ove nas riječi podsjećaju na proroštvo koje je prorok Natan izrekao Davidu (usp. 2 Sam 7, 13.14-16). Tako te riječi odmah podsjećaju na Mesiju. U Starome zavjetu Sin Svevišnjega slika je za svakoga onoga koji je u posebnu odnosu prema Bogu: anđeo (Ps 29, 1), izabrani na­rod (Hoš 11, 1), pobožni Izraelac (Mudr 2, 13), a iznad svega Mesija ( 2 Sam 7, 14; Ps 2, 7). I mi smo Sinovi Svevišnjega, ako ljubimo svoje neprijatelje (usp. Lk 6, 35). Bog će Marijinu sinu »dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja!« Na djetetu Isusu ostvaruju se i proroštvo koje je kralju Ahazu izrekao prorok Izaija (Iz 7, 14; 9, 5-6).
Na to će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« (Lk 1, 34). Marija vjeruje i njezinu vjeru hvali Elizabeta (Lk 1,45). Marijino pitanje ima biblijsko- -teološko značenje, a tiče se začeća djeteta. Da bi s Marije skinuo svaku sumnju glede bračnih odnosa, Luka dva puta (1, 27) Mariju naziva djevicom (grč. parthenos). Kako će se začeće djeteta ostvariti, anđeo će Mariji u nastavku razjasniti (1, 35-37). Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. Ta Bogu ništa nije nemo­guće!« (1, 35-37). Zahvat Duha Svetoga opisan je rečeni­com u kojoj se izrazi Duh Sveti i sila Svevišnjega te izrazi sići na te i osjeniti te paralelno pojavljuju. Da bi opisao kako će se ostvariti djevičansko začeće Sina Svevišnjega, posegao je za rječnikom Svetoga pisma, za slikom oblaka koji je stajao nad Šatorom sastanka i za slikom Slave Gospodnje koja je ispunjala Prebivalište (usp. Izl 40, 35; Br 9, 18-22). Svevišnji će poput oblaka prekriti, zasjeniti Mariju i ispuniti njezino krilo na tajanstveni stvoriteljski način tako da će ona začeti Sina Svevišnjega. Marija je živi Šator Božji u koji se došao nastaniti Sin Božji među ljudima. Posrijedi je božanski čin novog, eshato- loškog stvaranja. Onaj koji je tim novim stvaranjem u krilu Marijinu začet kao čovjek, postoji oduvijek kao Sin Božji. Marija je hram Duha Svetoga, Škrinja zavjetna koja u sebi krije Sina Svevišnjega, po kojemu će Bog stanovati među svojim narodom (usp. Iv 1, 14).
Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi« (Lk 1, 38).

Adalbert Rebić


EVO ME

Lk 1, 26-38

Želim ući u tajnu tvoje ljubavi, Bože! Dolaziš k Djevici Mariji s porukom i molbom. Za svoje djelo spasenja trebaš i ljudsku pomoć, suradnju čovjeka. Ne želiš bez čovjeka ostvariti tako jedinstveno djelo spasenja. Ne želiš sve sam učiniti. Trebaš ljudsku slobodnu suradnju i ljubav. Kao da se na jedinstven način želiš sagnuti do čovjeka moleći ga za pomoć. Već je divan čin tvoje ponizne ljubavi i samo navještenje, kada si poslao anđela Gabrijela k Djevici Mariji s porukom svoje ljubavi. Nebo i zemlja očekuju odgovor one koje si izabrao za svoju prvu suradnicu u djelu spasenja.
Marija reče:"Evo službenice Gospodnje!" Marija je spremna. Stavlja se potpuno tebi na raspolaganje. Postaje Majkom i ostaje službenicom.
U povijesti spasenja sveti su ti ljudi često darivali svoje uho da ih naučiš slušati, svoje sposobnosti da čine ono što si od njih tražio. Divnih li primjera ljudi koji su izrekli i ostvarili svoj: "Evo me!" Ipak, najpotpuniji i najdublji odaziv na tvoj poziv ostvarila je Djevica Marija. Najneobičniji zahtijev i ponuda bili su upućeni njoj. Od nje se tražilo da prekroji svoje životne planove, da se potpuno preusmjeri prema tvojoj volji. Ona je to spremno prihvatila i svojim životom vršila sve što se od nje tražilo!
Na krštenju je i za mene rečeno da postajem ud Krista svećenika, kralja i proroka. Na krštenju sam i ja postao tvoj učenik i tvoj sluga, tvoj prijatelj i tvoj pouzdanik. Na krštenju sam i ja rekao svoj: "Evo me!" Često u životu imam prigodu da odaziv tvome pozivu ponovim i obnovim. Svaka obnova krsnog zavjeta i krsnih obećanja prigoda je da novim žarom ostvarim ono čemu ne uspjevam uvijek biti vjeran i dosljedan. Prigoda je da provjerim svoju spremnost služenja tebi. Hvala ti za svaki trenutak koji mi govori da još uvijek računaš na mene, da imaš planove sa mnom i da sam ti važan. Pošalji i k nama danas, Gospodine, anđela svoga, pošalji glasnika novoga svijeta, novoga života, novih odluka. Pošalji glasnika mira i ljubavi i neka u nama nađe suradnike tvoje milosti.
Hvala ti, Gospodine, za Mariju, Djevicu, Bogorodicu! Hvala ti za njezin Da, za njezinFiat! Hvala ti za njezino djevičansko materinstvo. Hvala ti za plod njezine utrobe. Neka ti je naša hvala i slava osobito u ovim nadolazećim raspjevanim božićnim danima.

Fra Zvjezdan Linić


 

 

DOŠAŠĆE ZA NAJMLAĐE

NE BOJ SE!

Mt 1 18-24

Jospi je bio pravedan. Tako govori evanđelje. To je vrhunska pohvala u Bibliji. Dakako da kao takav nije mogao niti želio ničim povrijediti svoju zaručnicu Mariju. Osjetio je da se Marijom dogodilo nešto neizrecivo, da je Bog zahvatio njezin život. Tu Josip nema nikakva prava. Htio se povući da bi Bogu ostavio prostor da on može raspolagati Marijom.
Međutim Bog to ne žali. Kao i Marija, Bogu je i Josip potreban. Dijete Isus trebat će i oca i majku. Josip će biti pred ljudima i pred Zakonom, ali i u okviru obiteljskog života, Isusov otac. Po Josipovoj će liniji Isus biti i "sin Davidov".

Božić nam je pred vratima. Za ovaj tjedan malo bojanka.

Klikom na sliku možeš je vidjeti uvećanu